Dzień hołdu i pamięci ofiar komunizmu


Na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka Biuro Senatora Piotra Florka uczestniczyło w uroczystościach, upamiętniajacych ofiary komunizmu, które odbyły sie 19 września w siedzibie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy Wyspiańskiego. Z tej okazji odbył sie spektakl literacko-muzyczny, poświecony wszystkim pomordowanym, następnie złożono wieńce pod tablicą pamieci przy ul. Jarochowskiego, umieszczoną na gmachu Szpitala im. św Rodziny. W uroczystościach jak co roku brały udział liczne delegacje, przedstawiciele władz miasta Poznania, a także rodziny ofiar zbrodni sowieckich.