Spotkanie Klubu Obywatelskiego w Puszczykowie


Senator Piotr Florek razem z Senator Jadwigą Rotnicką odwiedzili Puszczykowo, odpowiadając na zaproszenie Marzeny Fiedler, przewodniczącej Koła PO w Puszczykowie. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanych Klubów Obywatelskich, a jego tematem były zbliżające się wybory samorządowe i planowane zmiany w Kodeksie Wyborczym. Na spotkanie przybyli nie tylko członkowie Klubu PO, ale i wszyscy zainteresowani mieszkańcy, którzy skierowali do Senatorów wiele pytań odnośnie wyborów samorządowych, potencjalnych kandytatów i zaproponowanych zmian do ustawy o Prawie Wyborczym. Zgłoszono wiele uwag i propozycji, które parlamentarzyści zgodzili sie przedstawić do dalszych konsultacji, zarówno w gremiach partyjnych, jak i do prac w komisjach senackich.