Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Poznaniu


Tegoroczne główne obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w południe na placu Wolności. Oficjalne uroczystości w tym miejscu rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, która odegrała hymn państwowy. Po podniesieniu flagi państwowej oraz odczytaniu preambuły do Konstytucji 3 maja, do mieszkańców zwrócił się prezydent Jacek Jaśkowiak. Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się już po godz. 10, kiedy to przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod posągiem Stanisława Augusta Poniatowskiego w ratuszu. Następnie w Farze odbyła się msza celebrowana przez biskupa Grzegorza Balcerka. Po nabożeństwie przez centrum miasta przemaszerowała Młodzieżowa Parada. Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.