Dzień Wolności i Praw Obywatelskich


4 czerwca 1989r odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne: częściowo wolne do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu, zniesionego w 1946r w następstwie sfałszowanego referendum ludowego. Pierwszym premierem wolnego rządu zostaje Tadeusz Mazowiecki.