Uroczystości Dożynkowe w Dopiewie


25 sierpnia odbyły się uroczystości Dożynkowe w gminie Dopiewo. Senator Piotr Florek był jednym z zaproszonych gosci i przekazał swoje gratulacje dla wszystkich rolników ziemi Dopiewskiej, a takze mieszkańców innych gmin wielkopolskich, którzy jak co roku w sierpniu i wrześniu  obchodzą swoje kolorowe święta plonów.

Szanowni Państwo,

Święto plonów to najlepsza okazja do uhonorowania ciężkiej pracy rolników, mieszkańców powiatów w Wielkopolsce. To dzięki ich wiedzy oraz ciężkiej pracy, za którą składam wyrazy uznania i szacunku, możemy cieszyć się obfitymi zbiorami  z pobliskich pól i sadów. Słowa podziękowania kieruję także do sołtysów i rad sołeckich powiatów wielkopolskich, to wasze codzienne zaangażowanie sprawia, że  praca każdego rolnika zyskuje należne jej poważanie i znaczenie. Dożynki są jednym z najpiękniej obchodzonych staropolskich obrzędów ludowych od wieków zakorzenionych w naszej tradycji, jaką jest okazanie wdzięczności za trud włożony w zbiór plonów, z których wszyscy tak chętnie korzystamy. Niemniej ważny jest element jednoczenia lokalnej społeczności, a dożynki są ku temu doskonałą okazją by odnajdywać wartości płynące z przywiązania do swoich małych ojczyzn.

Organizatorom tego wydarzenia i wszystkim uczestnikom pragnę złożyć serdeczne życzenia osobistej i zawodowej pomyślności. Jestem przekonany, że organizowane przez Państwa uroczystości dożynkowe będą dobrą okazją do ciekawych rozmów, interesujących spotkań i podsumowań.

Z poważaniem

Piotr Florek

Senator RP